2 måneder siden
JEG KAN IKKE KRAFTIGT NOK ADVARE BOLIGSØGENDE IMOD BODIL & CO. I/S
Bodil Phillipsen, ejer, og ægtefællen Ole Andersen, medejer, balancerer konstant på grænsen til bedrageri og underslæb over for deres svageste lejere. Hvis en lejer gør indsigelse mod fx forbrugsregnskabet, trues han eller hun typisk med udtalelser som: "Så mødes vi i retten" eller når udlejer præsenteres for usandsynlige forbrug, og udlejer aldrig kan eller vil dokumentere sin forbrugsopgørelser er devisen: "Bare betal, ellers bliver din kontrakt ophævet, og du bliver sat ud med fogedens hjælp." En fornuftig dialog er ikke mulig med denne udlejer.
Lejere, der alligevel er modige nok til at gøre indsigelse, bliver typisk chikaneret med stævninger for retten, hvor udlejer i sin påstand har vendt lejerens tilgodehavende om til at være en ubetalt gæld og derefter forsøger at få retten til at konfirmere bedraget. Flere dommere har været vanskelige at overbevise om, at det konkrete krav fra udlejer faktisk repræsenterer lejerens tilgodehavende hos udlejer. Og det må også virke besynderligt på de fleste.
Desværre har Bodil & Co. I/S påfaldende let spil i fx Retten i Sønderborg, idet byretspræsidenten ikke mener at kunne forhindre udlejers brug af retten som terrorredskab. Retten inkasserer gebyret og lader trafikken fortsætte.
Mange lejere føler sig voldsomt intimideret af en stævning fra retten og lever i måneder i større eller mindre angst, indtil sagen endelig slutter, typisk med at udlejer i retten finder ud af, at han -
det er oftest Ole Andersen - "må have lavet en fejl." På det tidspunkt har lejeren været trukket gennem den automatiske procedure på Rettens portal med svar, replik og duplik. Lejere uden erfaring med retten, en pc og internettet er nødt til at bede om assistance.
Dette er blot ét eksempel på, hvordan Bodil & Co. I/S terroriserer lejere, der retmæssigt gør indsigelser i medfør af Lejeloven.
Parret samarbejder på den måde, at Bodil Phillipsen har rollen som den imødekommende sælger, der alt i alt kan virke sympatisk i salgsfasen, men når lejekontrakten er underskrevet, tager Ole Andersen over. Han tager sig af de årlige forbrugsopgørelser og regnskabet, og hans kreative evner eller mani i den retning har ofte karakter af forsøg på bedrageri eller underslæb. Denne trafik accepteres hundrede procent af Bodil Phillipsen.
Find et andet boligselskab - selv hvis du er presset for at finde en ny bolig.