Kom godt i gang

Alt du skal gøre for at komme igang

Omdoemme.dk er en online guide til firmaer, steder og alle andre udbydere af produkter og services i dagens Danmark. Det er gratis at bruge og ved at tage ejerskab over din firmaside kan du som erhvervsdrivende udvide din firmaside med en række funktioner. Læs mere under punktet Priser.

Som erhvervsdrivende har du således en unik mulighed for at markedsføre dit firma, hvor din markedsføring er bakket op af dine kunders bedømmelser.