Jeg vil gerne have mit firma fjernet fra Omdoemme.dk

Hvorfor er mit firma på Omdoemme.dk?

Vores virksomhedsdata stammer fra det centrale virksomheds register, CVR. Vi benytter de informationer som CVR har registreret om det enkelte firma. Vi oplever at erhvervsdrivende kontakter os og ikke kan forstå at deres private adresse bliver benyttet eller at de står opført med en forkert branche. Det skyldes som sagt at CVR har disse informationer registreret og det blot er det som bliver vist på firmaprofilen. De stamdata som CVR har registreret har de oprindelig fået fra netop den erhvervsdrivende, da firmaet blev stiftet.

Prøv selv at søge på dit firma på www.cvr.dk og se hvilke data der er registreret om dit firma. Alle firmaer i Danmark er offentligt tilgængelige for alle på www.cvr.dk.

Hvis du ønsker at ændre de stamdata dit firma er registreret med på omdoemme.dk kan du tage ejerskab af dit firmas profilside og selv rette disse data. Det er let og hurtigt at gøre.

Jeg ønsker ikke mit firma skal være på Omdoemme.dk

Vi respekterer selvfølgelig hvis du ikke ønsker at dit firma skal være en del af Omdoemme.dk. Det eneste du skal gøre er at notere web adressen til din firmaprofil og sende en mail til hvor du kort angiver grunden for sletning samt dine kontakt informationer.

Mit firma eksisterer ikke længere

Det kan desværre forekomme at vores virksomhedsdatabase indeholder firmaer som enten er lukket eller har skiftet ejer. Hvis dette er tilfældet skal du sende en mail til hvor du kort angiver grunden for sletning, web adresse til din firmaprofil samt dine kontakt informationer.

Mit firma står opført med forkerte data

Det kan desværre forekomme at vores virksomhedsdatabase indeholder forkerte data såsom kontaktinfo, kategori eller geografisk placering. Hvis dette er tilfældet skal du sende en mail til hvor du kort angiver din tilknytning til firmaet, web adresse til din firmaprofil samt hvilke ting der skal rettes. Så sørger vi for at alle data bliver korrigeret.